آموزش بازیهای کازینویی

آموزش بازی رولت اکسپرس Roulette Express

نوشته شده توسط admin

این مقاله درباره آموزش بازی رولت اکسپرس Roulette Express است. رولت اکسپرس یکی از نوع های دیگری از بازی رولت میباشد که توسط شرکت Gamesys N.V طراحی و ارائه شده است. در این بازی از یک گردونه و 3 توپ استفاده میکنند که بازیکن می‌تواند روی هر توپ به صورت جداگانه شرط بندی کند. همچنین می‌تواند به صورت میکس روی بقیه توپ‌ها نیز شرط ببندید. این نوع شرط، اکسپرس (express) نام دارد. در واقع 3 شکل از بازی رولت اکسپرس وجود دارد. با ادامه این پست با سایت همراه باشید.

این بازی مشابه به رولت معمولی انجام می گیرد و فقط با این تفاوت که در رولت اکسپرس از 3 توپ استفاده می کنند. توجه داشته باشید که در قوانین بازی که در سایت Gamesys آمده، به صورت مستقیم اشاره نشده است که 3 توپ در روی اعداد متفاوتی فرود می ‌آیند. به طور کلی در این بازی دو نوع شرط وجود دارد که در ادامه توضیح میدهیم.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی (📌از سرور کانادا، ژاپن، چین، ترکیه، روسیه، استفاده کنید)

دانلود اپلیکیشن شرط بندی اندروید

شرط نوع اول

شرط روی یک توپ: این شرط در واقع سه شرط روی 3 توپ است. هر شرط به صورت جداگانه و با توجه به توپ خود برنده می‌شود.

شرط بازیکن به صورت خودکار به سه قسمت تقسیم می‌شود. مثلا یک شرط 9 دلاری روی اعداد قرمز در واقع سه شرط 3 دلاری روی اعداد قرمز می‌باشد.  ژتون‌های میز همواره به شکلی هستند که به راحتی به عدد 3 تقسیم پذیر باشند.

شرط نوع دوم

شرط اکسپرس: این شرط به نتیجه هر 3 توپ بستگی دارد. درست مثل شرط میکس در بت‌های ورزشی که میشود انجام داد. مثلا یک شرط اکسپرس روی اعداد قرمز، زمانی برنده می‌شود که هر سه توپ‌ روی اعداد قرمز قرار بگیرند.

شرط اکسپرس دو شکل ویژه دارد که به ترتیب زیر است.

استریت: برای اینکه این شرط برنده شود، هر سه توپ باید روی 3 عدد پشت سرهم فرود بیایند؛ از 0، 1، 2 تا 34، 35، 36.

همسایگی: برای اینکه این شرط برنده شود، هر یه توپ باید کنار هم روی گردونه فرود بیایند.

رولت اکسپرس استاندارد

چیزی که ما رولت اکسپرس استاندارد می‌نامیم همان “رولت اکسپرس” است که توسط Gamesys ارائه شده است. دلیل این امر ایجاد تفاوت و البته جلوگیری از ایجاد ابهام در زمانی است که از انواع مختلف رولت اکسپرس صحبت می‌کنیم.

این بازی روی یک گردونه که فقط یک صفر دارد انجام می‌شود. بر خلاف دیگر رولت‌ها، اگر توپی روی عدد صفر فرود بیاید (که باعث باخت می‌شود) نیمی از شرط به بازیکن بازگردانده نمی‌شود.

شانس‌های شرط‌های تک توپی با شرط‌های رولت معمولی تک صفر برابر است. برتری کازینو (house edge) در این بازی 2/70 درصد می‌باشد.

تحلیل شرط‌ های بازی رولت اکسپرس

در زیر احتمالات، میزان پرداختی و برتری کازینو در شرط‌های میکس این بازی آمده است.

میزان پرداختی

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 8 به 1
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند: 33 به 1
 • استریت: 210 به 1
 • همسایگی: 200 به 1

احتمالات

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 10/50 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:2/83 درصد
 • استریت: 0/45 درصد
 • همسایگی: 0/47 درصد

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی (📌از سرور کانادا، ژاپن، چین، ترکیه، روسیه، استفاده کنید)

دانلود اپلیکیشن شرط بندی اندروید

برتری کازینو

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 5/48 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند: 3/73 درصد
 • استریت: 4/95 درصد
 • همسایگی: 4/28 درصد

رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

نرم افزار Gamesys به این بازی عنوان خاصی نداده و فقط آن را رولت اکسپرس می‌نامد. اما به ادعای این نرم افزار، در این نوع از رولت اکسپرس  برتری کازینو (house edge) وجود ندارد. این بازی مانند رولت اکسپرس استاندارد روی یک گردونه تک صفر بازی می‌شود.

قوانین

قوانین این بازی در شرط‌های تک توپی به شکل زیر است.

 • پرداختی شرط‌های تک عددی به جای 35 به 1، 36 به 1 است.
 • اگر توپی روی عدد صفر فرود بیاید، شرط‌های دیگر بازیکن به او بازگردانده می‌شود.
 • شرط‌های ترکیبی با عدد صفر در این بازی وجود ندارد. شرط‌هایی مثل 0-1، 0-2، 0-3 یا 0-1-2.

این قوانین برتری کازینو را در تمام شرط‌های کازینو صفر می‌کند.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی (📌از سرور کانادا، ژاپن، چین، ترکیه، روسیه، استفاده کنید)

دانلود اپلیکیشن شرط بندی اندروید

تحلیل شرط‌های رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

در ادامه به بررسی تمام احتمالات، برتری کازینو و جدول پرداختی این بازی پرداخته‌ایم.

میزان پرداختی

 • قرمز، سیاه، زوج، فرد، بالا، پایین: 8/5 به 1
 • توپ روی ستون‌ها فرود بیایند: 34/3 به 1
 • استریت: 221 به 1
 • همسایگی: 209 به 1

احتمالات

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 50/10 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:83/2 درصد
 • استریت: 45/0 درصد
 • همسایگی: 47/0 درصد

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی (📌از سرور کانادا، ژاپن، چین، ترکیه، روسیه، استفاده کنید)

دانلود اپلیکیشن شرط بندی اندروید

برتری کازینو

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 23/0 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:051/0 درصد
 • استریت: 0 درصد
 • همسایگی: 0 درصد

توجه و نکته : مشخصا انتخاب بهتر این است که فقط روی استریت و همسایگی شرط بست. چراکه در این شرط‌ها برتری کازینو صفر است. با این حال، در بقیه شرط‌ها، مقدار برتری کازینو نیز بسیار کم می‌باشد.

در نظر داشته باشید که مثل اکثر بازی‌های “بدون برتری کازینو” در نرم افزار Gamesys، بازیکن باید 10 درصد از شرط‌های خود را به عنوان کمیسیون بدهد.

رولت اکسپرس بدون صفر

بازی رولت اکسپرس بدون صفر، از زیر مجموعه‌های رولت اکسپرس بدون برتری کازینو محسوب می‌شود. بنابراین همان قانون کمیسیون 10 درصدی شامل این بازی نیز می‌شود. همانطور که از عنوان بازی مشخص است، روی گردونه این بازی، عدد صفر وجود ندارد.

پرداختی شرط‌های استریت تک توپی مانند رولت اکسپرس استاندارد است.

بدون وجود صفر در گردونه، برتری تمام شرط‌ها دقیقا صفر می‌شود. در ادامه به بررسی تمام احتمالات، میزان پرداختی و برتری کازینو در هر شرط اکسپرس پرداخته‌ایم.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی (📌از سرور کانادا، ژاپن، چین، ترکیه، روسیه، استفاده کنید)

دانلود اپلیکیشن شرط بندی اندروید

میزان پرداختی

 • قرمز، سیاه، زوج، فرد، بالا، پایین: 7/7 به 1
 • توپ روی ستون‌ها فرود بیایند: 4/31 به 1
 • استریت: 209 به 1
 • همسایگی: 197 به 1

احتمالات

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 42/11 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:08/3 درصد
 • استریت: 47/0 درصد
 • همسایگی: 50/0 درصد

برتری کازینو

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 57/0 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:16/0 درصد
 • استریت: 0 درصد
 • همسایگی: 16/0 درصد

نکته مهم : توصیه میشود در رولت اکسپرس بدون صفر فقط روی شرط ‌های تک توپی و استریت شرط بندی کنید چرا که در این شرط‌ ها برتری کازینو صفر میباشد.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی (📌از سرور کانادا، ژاپن، چین، ترکیه، روسیه، استفاده کنید)

دانلود اپلیکیشن شرط بندی اندروید

سایت شرط بندی معتبر برای بازی رولت اکسپرس چیست؟

سایت های شرط بندی معتبر برای بازی رولت اکسپرس در زیر آمده است و شما با معتبرترین ها بهترین های این حوضه رو به رو هستید و میتوانید از طریق سایت های زیر با اطمینان کامل شرط بندی کنید.

About the author

admin

این سایت به شما کمک خواهد کرد تا بهترین سایتهای شرط بندی معتبر را به شما معرفی و از سردرگمی احتمالی و فقدان استراتژی که احتمالا با آن درگیر هستید و در نهایت شما را فردی بازنده در مقابل سایت های شرط بندی می سازد جلوگیری کنید.

سعی خواهد شد مطالب سایت از تنوع قابل قبولی برخوردار باشد تا موجب خستگی و یکنواختی شما سروران از پست های سایت نشود.

تمامی تلاشمان را خواهیم کرد موضوعاتی مفید ، به روز و ارزشمند در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

یک نظر بگذارید